SECTIONS
REGION

Irański sztab generalny ostrzegł PE przed konsekwencjami uznania IRGC za «organizację terrorystyczną»

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Iranu ostrzegł Parlament Europejski przed konsekwencjami wpisania Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC, elitarne siły zbrojne Iranu) na listę organizacji terrorystycznych. Napisano o tym w oświadczeniu wydanym w czwartek przez służbę prasową irańskich sił zbrojnych cytowanym przez agencję informacyjną ISNA.

«Sztab Generalny Sił Zbrojnych zdecydowanie potępia tę nierozsądną decyzję [o wezwaniu przywódców UE do uznania IRGC za organizację terrorystyczną], która wyraźnie przeczy podstawowym dogmatom prawa międzynarodowego. Jej konsekwencje wpłyną na sytuację zarówno w regionie, jak i na całym świecie, a Parlament Europejski powinien być tego świadomy» — napisano w komunikacie.

«IRGC to potężna organizacja, bez której wysiłków <…> wszystkie europejskie rządy byłyby teraz pod kontrolą terrorystycznej grupy Państwo Islamskie» — podkreślili wojskowi.

Sztab Generalny zwrócił też uwagę, że «zgodnie z art. 39 Karty Narodów Zjednoczonych definiowanie grup i organizacji terrorystycznych należy do kompetencji Rady Bezpieczeństwa, a jednostronne działania państw członkowskich nie miałyby mocy międzynarodowej, zgodnie z art. 2 ust. 7 statutu organizacji».

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!