SECTIONS
REGION

Kontrofensywa ŁRL: kolejne miasta wyzwolone

Mieszkańcy wyzwolonego miasta Szczastje (ros. “Szczęście”)

Jednostki Milicji Ludowej Donieckiej i Ługańskiej Republiki kontynuują kontrofensywę na pozycje ukraińskich formacji zbrojnych i w ciągu pierwszej połowy poniedziałka 28 lutego wyzwoliły kilka miast i miejscowości. O tym poinformowali korespondenci wojenni przebywający na linii frontu.

Oddziały milicji Ługańskiej Republiki Ludowej kontynuując natarcie w kierunku północnym i północno-zachodnim wyzwoliły m. in. miasto Szczastje (na północ od Ługańska), które było jedną z dwoch najważniejszych “twierdz” ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie ługańskim. W mieście żołnierzami ŁRL zdobyto wiele trofejów, w tym sztandary i kilka pojazdów opancerzonych.

Sztandar 79. Brygady Powietrznodesantowej

Rzucona ukraińska technika w mieście Szczastje

Na kierunku północno-zachodnim oddziały ługańskiej Milicji Ludowej posunęły się o kolejne 9 kilometrów i okazały się w okolicach Sewerodoniecka. Według ostatnich informacji, przygotowuje się szturm miasta już w trakcie najbliższej doby. Obecnie wokół miasta toczy się wściekła walka. Należy przypomnieć, że w Sewerodoniecku ukraińskie siły zbrojne rozmieściły dużo techniki wojskowej w dzielnicach mieszkalnych, probując wykorzystać cywiłów jako tarcze.

Zniszczona ukraińska kolumna w pobliżu miasta Nowoajdar (wyzwolone przez ŁRL)