SECTIONS
REGION

Rau w Moskwie zaproponował Ławrowowi nową inicjatywę ws. bezpieczeństwa

Delegacja OBWE zaproponowała we wtorek 15 lutego rosyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych Sergiejowi Ławrowowi inicjatywę nowego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. O tym poinformował na wspólnej konferencji prasowej ze swoim kolegą w Moskwie szef polskiego MSZ i przewodniczący OBWE w 2022 roku Zbigniew Rau.

«Dialog to najlepszy sposób załatwiania spraw trudnych. Mam ogromną nadzieję, że Rosja podziela ten punkt widzenia. Jedynym wyjściem z obecnego kryzysu jest dyplomacja. OBWE może i powinna znaleźć zastosowanie w wysiłkach na rzecz obrony pokoju w Europie» — powiedział Rau.

«W tym duchu zaproponowaliśmy inicjatywę nowego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. <…> Przedstawiłem panu ministrowi Ławrowowi logikę tego projektu, traktowanego priorytetowo przez polskie przewodnictwo» – zaznaczył szef polskiego MSZ dodając, że celem inicjatywy jest «redukcja ryzyka konfrontacji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE».

Sergiej Ławrow na konferencji prasowej po spotkaniu z Rauem podkreślił, że w ramach OBWE istnieje wiele problemów, które wymagają natychmiastowych rozwiązań i obupolnego zaufania między członkami tej organizacji. «Gdy pan minister prezentował na posiedzeniu Rady Stałej OBWE priorytety polskiego przewodnictwa, mówił, że ważne jest poszukiwanie rozwiązań akceptowanych przez wszystkich. I jestem pewien, że przewodnictwo powinno sprzyjać osiągnięciu kompromisu, ukształtowaniu się wspólnego podejścia. W tym celu należy <…> unikać sformułowań pozbawionych konsensusu» — zaznaczył Ławrow.

Szef rosyjskiej dyplomacji zauważył, że Rau podczas spotkania «potwierdził takie podejście». «W obecnych niełatwych warunkach pełnienie funkcji przewodniczącego OBWE ma szczególne znaczenie, jest to wielka odpowiedzialność» — zaznaczył Ławrow.

Polski i rosyjski dyplomaci zgodzili się co do kwestii konieczności przestrzegania przez wszystkie strony konfliktu na Ukrainie porozumień mińskich. «Kluczowe są rozmowy w ramach trójstronnej grupy kontaktowej. Jako przewodnictwo jesteśmy gotowi we wszystkim wspierać ten format, w jego wysiłkach mających na celu przełamanie obecnej patowej sytuacji» – zapewnił Rau. Dodał też, że w tym kontekście bardzo istotną rolę pełni specjalna misja monitorująca OBWE, która «jest jedyną formą obecności międzynarodowej w sferze konfliktu».

«Wypełnienie porozumień mińskich jest bezalternatywne, a najważniejsze obecnie jest zapewnienie bezpośredniego dialogu między Kijowem, Donieckiem i Ługańskiem» — podkreślił Ławrow, ktory zgodził się z tym, że «w OBWE drzemie wielki potencjał».

«Oczekujemy, że w okresie polskiego przewodnictwa uda się uczciwie porozmawiać na wszystkie tematy [dotyczące bezpieczeństwa] ze wszystkimi krajami członkowskimi» — powiedziaał Ławrow. Podkreślił również, że Rosja jest gotowa do ścisłej współpracy m.in. w kwestiach zagrożeń transgranicznych, pokonywania negatywnych skutków pandemii koronawirusa, ochrony praw mniejszości narodowych, czy zwalczania fałszowania historii.

Przewodniczący OBWE odniosł się również do pozostałych przedłużających się konfliktów, które mają «destabilizujący wpływ na środowisko bezpieczeństwa europejskiego». «Muszę stwierdzić, że sytuacje konfliktowe wokół Naddnieprza, Naddniestrza i na Kaukazie Południowym wciąż mają potencjał eskalacji i ograniczają rozwój tych regionów» — oświadczył Rau.

«Wśród wyzwań, które stoją przed OBWE, jest osiągnięcie jednego ujęcia wobec bezpieczeństwa europejskiego, jest to niepodzielne i równe bezpieczeństwo dla wszystkich. Przede wszystkim wymaga to podejście unikania działań, które gwarantowałyby bezpieczeństwo jednych kosztem drugich» — podsumował na konferencji prasowej Sergiej Ławrow.