SECTIONS
REGION

Negocjacje z Iranem: osiągnięto «techniczny» postęp

Uczestnicy negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego w Wiedniu zadeklarowali osiągnięcie «postępu technicznego», wskazując na duże znaczenie dalszej pracy w krótkim czasie. O tym poinformowała wieczorem we wtorek 28 grudnia agencja informacyjna Reutera, powołując się na dyplomatów «Eurotrójki».

Dyplomaci «Eurotrójki» (czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Republiki Federatywnej Niemiec) stwierdzili, że obecnie strony procesu negocjacyjnego mają do dyspozycji «kilka tygodni, ale nie miesięcy», aby «utrzymać umowę». Jednocześnie odmówili podania konkretnego terminu, do którego są gotowi prowadzić rozmowy.

Wcześniej we wtorek przedstawiciele Iranu poinformowali, że roszczenia kraju o zniesienie sankcji zostały na końcu przyjęte przez współrozmowców. Iranu udało się odzyskać od państw europejskich gwarancje dotyczące braku poparcia z ich strony nielegalnych działań które mogą ewentualnie zostać podjęte przez Stany Zjednoczone.

Republika Islamska Iranu zajmuje stanowisko, zgodnie z którym Stany Zjednoczone jako łamacz umowy nuklearnej z 2015 r. muszą najpierw znieść sankcje antyirańskie, żeby w negocjacjach w Wiedniu został osiągnięty sukces. Teheran złożył obietnicę, że powróci do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających ze Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA) dopiero po zniesieniu amerykańskiego embarga.