SECTIONS
REGION

Polska: stopy procentowe będą podwyższone o 0,50%

W dniu ósmego grudnia 2021 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku posiedzenia zostało osiągnięto porozumienie w sprawie podwyższenia stop procentowych przez Narodowy Bank Polski.

W oficjalnym komunikacie Narodowego Banku Polski wskazano, że Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe o 0,50 pkt. proc. Stopa referencyjna wzrosnie więc do 1,75% w skali rocznej, stopy redyskonta i dyskonta weksli wyniosą odpowiednio 1,80 oraz 1,85%, a stopa depozytowa wzrośnie prawie dwukrotnie — do 1,25 pkt. proc.

Bank Narodowy poinformował, że Uchwała RPP wchodzi w życie już jutro, czyli w czwartek 9 grudnia 2021 r. Wymienione środki mają obniżyć skalę inflacji w Polsce i zapobiec pogorszeniu się sytuacji gospodarczej w kraju. Czy okażą się na końcu skuteczne — dowiedzimy się prawdopodobnie już na początku następnego roku.